Χάρτης Κατάταξη

Glory03

Glory03
Συντεταγμένες: 534|520
Πόντοι: 11.420
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)