Χάρτης Κατάταξη

Adis7

Adis7
Συντεταγμένες: 506|469
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: dim68
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)