Χάρτης Κατάταξη

Glory92

Glory92
Συντεταγμένες: 533|523
Πόντοι: 9.237
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)