Χάρτης Κατάταξη

032

032
Συντεταγμένες: 466|499
Πόντοι: 10.280
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)