Χάρτης Κατάταξη

Glory74

Glory74
Συντεταγμένες: 540|513
Πόντοι: 11.430
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)