Χάρτης Κατάταξη

Kintaro

Kintaro
Συντεταγμένες: 514|505
Πόντοι: 9.536
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)