Χάρτης Κατάταξη

Shao Kahn

Shao Kahn
Συντεταγμένες: 513|500
Πόντοι: 8.810
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)