Χάρτης Κατάταξη

solo

solo
Πόντοι:2.167.397
Θέση:1
Νικημένοι αντίπαλοι: 8.630.129 (3.)
Φυλή: PreLo


Χωριά (230) Συντεταγμένες Πόντοι
Winter is Coming
482|507 8.290
Winter is Coming
463|473 9.835
Winter is Coming
464|510 9.835
Winter is Coming
484|506 9.835
Winter is Coming
493|550 9.835
Winter is Coming
463|503 9.835
Winter is Coming
464|496 7.266
Winter is Coming
463|481 9.835
Winter is Coming
465|473 9.835
Winter is Coming
467|504 9.835
Winter is Coming
464|475 9.835
Winter is Coming
494|483 9.439
Winter is Coming
520|524 9.835
Winter is Coming
464|505 9.835
Winter is Coming
500|551 6.149
Winter is Coming
466|504 9.835
Winter is Coming
475|505 9.835
Winter is Coming
499|543 9.835
Winter is Coming
461|502 9.835
Winter is Coming
487|486 9.835
Winter is Coming
465|511 9.835
Winter is Coming
470|491 9.835
Winter is Coming
466|503 9.835
Winter is Coming
468|510 7.481
Winter is Coming
495|483 8.174
Winter is Coming
467|506 9.835
Winter is Coming
462|503 9.835
Winter is Coming
451|482 9.835
Winter is Coming
464|504 9.835
Winter is Coming
464|481 9.835
Winter is Coming
472|549 9.835
Winter is Coming
465|505 9.835
Winter is Coming
469|507 9.643
Winter is Coming
520|536 9.772
Winter is Coming
486|506 8.959
Winter is Coming
484|505 7.978
Winter is Coming
462|538 9.835
Winter is Coming
456|493 9.835
Winter is Coming
462|490 9.835
Winter is Coming
492|481 9.835
Winter is Coming
484|511 9.835
Winter is Coming
466|511 9.835
Winter is Coming
508|495 7.653
Winter is Coming
463|507 9.835
Winter is Coming
460|468 6.935
Winter is Coming
461|501 9.835
Winter is Coming
483|505 9.835
Winter is Coming
490|501 9.835
Winter is Coming
453|481 9.835
Winter is Coming
467|503 9.835
Winter is Coming
464|503 9.835
Winter is Coming
470|539 9.835
Winter is Coming
463|544 9.835
Winter is Coming
466|473 9.835
Winter is Coming
491|551 9.835
Winter is Coming
463|478 7.042
Winter is Coming
477|550 9.835
Winter is Coming
510|499 9.835
Winter is Coming
450|479 9.835
Winter is Coming
451|491 9.835
Winter is Coming
463|476 10.147
Winter is Coming
459|487 9.835
Winter is Coming
462|475 6.944
Winter is Coming
461|477 9.835
Winter is Coming
459|479 9.835
Winter is Coming
460|476 9.835
Winter is Coming
459|481 9.835
Winter is Coming
455|492 9.835
Winter is Coming
464|472 9.835
Winter is Coming
460|475 9.835
Winter is Coming
474|538 9.835
Winter is Coming
464|476 9.835
Winter is Coming
453|494 9.835
Winter is Coming
465|472 9.835
Winter is Coming
519|543 9.835
Winter is Coming
453|493 9.835
Winter is Coming
457|482 9.835
Winter is Coming
456|480 9.835
Winter is Coming
446|481 9.835
Winter is Coming
452|490 9.835
Winter is Coming
455|483 9.835
Winter is Coming
459|476 8.752
Winter is Coming
458|477 6.937
Winter is Coming
494|549 9.835
Winter is Coming
454|484 9.835
Winter is Coming
471|542 9.835
Winter is Coming
445|485 9.835
Winter is Coming
462|473 9.835
Winter is Coming
451|484 9.835
Winter is Coming
471|540 9.835
Winter is Coming
467|540 9.835
Winter is Coming
453|478 9.906
Winter is Coming
450|489 9.835
Winter is Coming
459|467 6.912
Winter is Coming
454|475 9.835
Winter is Coming
452|477 9.835
Winter is Coming
460|467 9.835
Winter is Coming
451|478 9.835
Winter is Coming
468|541 9.835
Winter is Coming
452|478 9.835
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 130 χωριών.
Επιτεύγματα Νίκης
Άρχοντας των πόντων

Ήσουν ο #1 παίκτης όταν έκλεισε ο Κόσμος 28.

Απόρθητος

Σαν αμυνόμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 28.

Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 28.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 28 με τη Φυλή Alea jacta est.

 
Ορόσημα Επιτευγμάτων
Ο βασιλιάς των πόντων (Επίπεδο 2)

Ως πρώτος έφτασες στους 1.000.000 πόντους.

Κατάκτηση (Επίπεδο 2)

Ως τρίτος κατέκτησες 100 χωριά


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 86

Κόσμος 84