Χάρτης Κατάταξη

Da FiPiKa

Da FiPiKa
Πόντοι:490.096
Θέση:22
Νικημένοι αντίπαλοι: 1.566.569 (41.)
Φυλή: PreLo


Χωριά (57) Συντεταγμένες Πόντοι
001. Ήκουσες Αρετούσα μου
499|533 10.542
002. τα θλιβερά μαντάτα,
500|531 9.925
003. που ο κύρης σου με εξόρισε
500|540 7.474
004. στη ξενιτιάς τη στράτα
505|545 9.801
005. Τέσσερεις μέρες μοναχά
497|538 7.090
006. μού δωκε να ανιμένω
497|540 6.966
007. Κι απόκει να ξενητευτώ
503|540 10.265
008. πολλά μακρά να πηαίνω
489|537 10.400
009. και πώς να σε αποχωριστώ
491|538 10.559
010. και πώς να σου μακρύνω
488|533 9.047
011. και πώς να ζήσω δίχως σου
502|539 8.596
012. στο ξορισμόν εκείνο
478|535 10.293
013. Κατέχω το κι ο κύρης σου
511|555 9.889
014. γλήγορα σε παντεύει
512|554 8.954
015. Ρηγόπουλο, Αφεντόπουλο,
477|536 10.285
016. σαν είσαι συ γυρεύει
505|544 10.287
017. και δεν μπορείς να
477|532 8.620
018. να αντθισταθής στα θέλουν
478|515 9.914
019. οί γονείς σου νικούν τηνε
476|517 7.437
020.
419|473 6.388
021. τη γνώμη σου κι αλλάσει
478|519 10.281
022. η όρεξή σου. Μια χάρη
477|518 7.385
023. Αφέντρα σου ζητώ κι εκείνη
478|520 9.008
024. θέλω μόνο καί μετά κείνη
480|513 8.605
025. ολόχαρος τη ζήση μου
474|517 9.872
026. μου τελειώνω, την ώρα
506|518 8.892
027. που αρραβωνιστής να
508|518 10.323
028. βαραναστενάξης κι όταν σαν
508|523 9.137
029. νύφη στολιστής σαν
473|517 9.640
030. παντρεμένη αλλάξης.
471|510 10.293
031. να αναδακρυώσης καί να πής
473|518 9.457
032. Ρωτόκριτε καημένε τα σου
474|519 9.895
033. λησμόνησα, τα θέλες μπλιό
471|513 8.766
034.
471|517 9.739
035.
458|486 10.559
036.
458|485 9.549
037.
462|496 8.768
038.
469|513 10.364
039.
460|495 7.978
040.
465|488 7.348
041.
472|511 8.731
042.
471|516 8.882
043.
460|499 8.118
044.
421|485 6.445
045.
418|483 6.590
046.
420|483 6.659
047.
421|472 7.438
048.
420|472 7.129
049.
423|483 6.952
050.
428|469 8.113
051.
419|475 5.069
052.
419|474 6.180
053.
459|482 9.391
07 CHECKMATE
464|489 9.259
54.
462|478 4.336
903 CHECKMATE
462|497 3.823
Χωριό βαρβάρων
459|480 8.390
Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 63 με τη Φυλή Κάτσε Κάτω!!.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 69 με τη Φυλή Κάτσε Κάτω!!.

 
Επιτεύγματα μάχης
Λεηλατητής (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Λεηλάτησε πόρους από άλλα χωριά 10.000 φορές.


Αρχηγός (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Νίκησε 1.000.000 εχθρικές μονάδες.


Ληστής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Λεηλάτησε συνολικά 1.000.000 πόρους.


Καταστροφέας τειχών (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατάστρεψε 250 επίπεδα τείχους με κριούς.


Νικητής πολέμου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κάνε επίθεση σε 25 διαφορετικούς παίκτες!


Τυχεράκιας

Κατέκτησε χωριό με εμπιστοσύνη στο 0.


 
Επιτεύγματα ανάπτυξης
Συλλέκτης (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Σάρωσε συνολικά 10.000.000 πόρους.


Ολοκληρωμένος σπουδαστής (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Βελτίωσε τις δυνατότητες του paladin σου σε ένα σύνολο από 50 επίπεδα βελτίωσης.


 
Διάφορα Επιτεύγματα
20 ημέρες και 20 χρόνια (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Ανοίξτε τις πόρτες 20 στο Ημερολόγιο δώρων.


Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 4 χρόνια.


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 63

Κόσμος 68

Κόσμος 73

Κόσμος 79

Κόσμος 84

Κόσμος 82

Casual 6

Κόσμος 70

Κόσμος 71

Κόσμος 74

Κόσμος 80

Classic

Casual 7

Κόσμος 58

Κόσμος 72

Κόσμος 78

Κόσμος 85