Χάρτης Κατάταξη

DeadForGlory

DeadForGlory
Πόντοι:677.485
Θέση:13
Νικημένοι αντίπαλοι: 2.877.497 (19.)
Φυλή: PreLο


Χωριά (96) Συντεταγμένες Πόντοι
Glory01
535|514 9.835
Glory02
536|516 9.761
Glory03
534|520 9.761
Glory04
534|516 9.761
Glory05
531|516 9.761
Glory06
534|518 9.761
Glory07
533|517 9.761
Glory08
533|519 9.761
Glory09
537|517 9.761
Glory10
535|518 10.073
Glory11
535|520 9.761
Glory12
536|518 9.761
Glory13
535|521 10.203
Glory14
537|515 8.871
Glory15 top
483|499 10.237
Glory16 top
484|499 8.355
Glory17 Top
482|499 8.059
Glory18
536|517 9.761
Glory19 bot
549|522 10.362
Glory20
536|519 5.334
Glory21
538|523 10.178
Glory22
540|518 9.899
Glory23
541|518 6.110
Glory24 bot
549|521 8.430
Glory25 bot
550|521 7.778
Glory26
539|518 4.852
Glory27
537|518 6.135
Glory28 bot
547|522 4.836
Glory29
538|522 4.996
Glory30
483|496 8.594
Glory31 top
487|497 7.132
Glory32 top
488|498 8.582
Glory33 bot
548|521 4.961
Glory34 bot
548|524 4.457
Glory35
537|524 5.563
Glory36
538|521 4.669
Glory37 bot
549|523 9.761
Glory38 bot
549|524 9.761
Glory39
538|524 6.058
Glory40
540|523 5.866
Glory41
532|518 4.941
Glory42
541|522 4.859
Glory43
541|523 4.670
Glory44
538|519 5.312
Glory46
543|527 4.753
Glory47 bot
549|526 10.237
Glory48
575|490 9.761
Glory49
574|498 9.761
Glory50 bot
550|520 5.889
Glory51 bot
552|519 9.825
Glory51 bot
559|517 9.761
Glory52 bot
553|526 9.761
Glory53 bot
550|523 4.656
Glory54
538|526 7.060
Glory55
533|513 4.713
Glory56
532|521 4.855
Glory57
531|519 4.877
Glory58
541|517 4.575
Glory59
551|524 4.761
Glory60
533|522 4.811
Glory61
535|525 4.853
Glory62
574|499 4.591
Glory63
575|499 4.170
Glory64
575|498 4.900
Glory65
575|497 4.268
Glory66
539|515 4.751
Glory67
537|526 4.048
Glory68
554|526 4.334
Glory69
552|526 3.851
Glory70
517|566 9.761
Glory71
518|566 9.902
Glory72
520|566 10.085
Glory73
551|526 4.752
Glory74
540|513 8.340
Glory75
541|514 7.043
Glory76
540|516 4.688
Glory77
542|512 9.771
Glory78
542|513 9.856
Glory79
498|484 10.188
Glory80
543|520 4.703
Glory81
543|518 4.800
Glory82
549|519 9.215
Glory83
546|519 5.125
Glory84
549|517 6.249
Glory85
554|518 4.608
Glory86
552|518 4.850
Glory87
551|517 6.569
Glory88
479|479 9.438
Glory89
483|475 9.782
Glory90
485|477 10.083
Glory91
483|477 9.043
Glory92
533|523 2.741
Glory93
572|490 2.354
Glory94
543|524 2.215
Glory95
543|525 2.390
Χωριό βαρβάρων
572|491 2.012
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 81 με τη Φυλή -Night raid-.

 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 84

Κόσμος 86

Κόσμος 85