Χάρτης Κατάταξη

Wass Up

Wass Up
Πόντοι:935.531
Θέση:19
Νικημένοι αντίπαλοι: 3.936.518 (38.)
Φυλή: PreLo


Χωριά (92) Συντεταγμένες Πόντοι
001. OLYMPIACOS GATE 7
464|446 10.237
002) Leon
459|454 10.237
002. OLYMPIACOS GATE 7
463|453 10.237
003. OLYMPIACOS GATE 7
498|519 10.104
004. OLYMPIACOS GATE 7
464|444 10.237
005. OLYMPIACOS GATE 7
469|475 10.237
006. OLYMPIACOS GATE 7
496|523 10.237
007. OLYMPIACOS GATE 7
463|440 10.084
008. OLYMPIACOS GATE 7
461|442 10.237
009. OLYMPIACOS GATE 7
468|475 10.237
010. OLYMPIACOS GATE 7
499|517 10.237
011. OLYMPIACOS GATE 7
462|454 10.237
012. OLYMPIACOS GATE 7
486|517 10.237
013. OLYMPIACOS GATE 7
495|525 10.237
014. OLYMPIACOS GATE 7
494|526 10.237
015. OLYMPIACOS GATE 7
499|521 9.994
016. OLYMPIACOS GATE 7
492|530 9.994
017. OLYMPIACOS GATE 7
490|528 10.237
018. OLYMPIACOS GATE 7
472|514 10.237
019. OLYMPIACOS GATE 7
508|532 10.237
020. OLYMPIACOS GATE 7
481|502 10.237
021. OLYMPIACOS GATE 7
465|443 10.237
022. OLYMPIACOS GATE 7
480|500 10.237
023. OLYMPIACOS GATE 7
462|442 10.237
024. OLYMPIACOS GATE 7
469|512 10.237
025. OLYMPIACOS GATE 7
479|501 9.902
026. OLYMPIACOS GATE 7
484|521 10.237
027. OLYMPIACOS GATE 7
498|524 10.237
028. OLYMPIACOS GATE 7
473|512 10.237
029. OLYMPIACOS GATE 7
475|512 10.237
030. OLYMPIACOS GATE 7
473|510 10.237
031. OLYMPIACOS GATE 7
498|528 10.237
032. OLYMPIACOS GATE 7
472|512 10.237
033. OLYMPIACOS GATE 7
484|519 10.237
034. OLYMPIACOS GATE 7
481|504 10.237
035. OLYMPIACOS GATE 7
479|512 10.237
036. OLYMPIACOS GATE 7
478|512 10.237
037. OLYMPIACOS GATE 7
477|512 10.237
038. OLYMPIACOS GATE 7
493|530 10.237
039. OLYMPIACOS GATE 7
493|522 10.237
040. OLYMPIACOS GATE 7
500|528 10.237
041. OLYMPIACOS GATE 7
462|509 10.237
042. OLYMPIACOS GATE 7
464|507 10.237
043. OLYMPIACOS GATE 7
464|508 10.237
044. OLYMPIACOS GATE 7
465|509 10.237
045. OLYMPIACOS GATE 7
462|511 10.237
046. OLYMPIACOS GATE 7
467|502 10.237
047. OLYMPIACOS GATE 7
467|476 10.237
048. OLYMPIACOS GATE 7
467|475 10.237
049. OLYMPIACOS GATE 7
484|472 9.432
050. OLYMPIACOS GATE 7
466|476 10.237
051. OLYMPIACOS GATE 7
482|479 10.104
052. OLYMPIACOS GATE 7
482|478 10.237
053. OLYMPIACOS GATE 7
470|475 9.994
054. OLYMPIACOS GATE 7
466|474 10.237
055. OLYMPIACOS GATE 7
469|477 10.237
056. OLYMPIACOS GATE 7
470|476 10.237
057. OLYMPIACOS GATE 7
467|478 10.237
058. OLYMPIACOS GATE 7
455|489 10.237
059. OLYMPIACOS GATE 7
457|488 10.237
060. OLYMPIACOS GATE 7
457|489 10.237
061. OLYMPIACOS GATE 7
496|531 10.237
062. OLYMPIACOS GATE 7
480|504 10.237
063. OLYMPIACOS GATE 7
454|486 9.534
064. OLYMPIACOS GATE 7
486|524 10.237
065. OLYMPIACOS GATE 7
478|506 10.104
066. OLYMPIACOS GATE 7
452|483 10.104
067. OLYMPIACOS GATE 7
479|505 10.104
068. OLYMPIACOS GATE 7
488|524 10.237
069. OLYMPIACOS GATE 7
485|517 10.237
070. OLYMPIACOS GATE 7
479|508 10.237
071. OLYMPIACOS GATE 7
483|517 10.237
072. OLYMPIACOS GATE 7
496|525 10.237
073. OLYMPIACOS GATE 7
493|525 10.237
074. OLYMPIACOS GATE 7
492|522 10.237
075. OLYMPIACOS GATE 7
492|520 10.237
076. OLYMPIACOS GATE 7
496|530 10.237
077. OLYMPIACOS GATE 7
505|513 10.237
078. OLYMPIACOS GATE 7
495|528 10.237
079. OLYMPIACOS GATE 7
488|521 10.237
080. OLYMPIACOS GATE 7
494|532 10.237
081. OLYMPIACOS GATE 7
496|528 10.237
082. OLYMPIACOS GATE 7
488|519 10.237
083. OLYMPIACOS GATE 7
494|529 10.237
084. OLYMPIACOS GATE 7
463|441 10.237
085. OLYMPIACOS GATE 7
462|441 10.237
086. OLYMPIACOS GATE 7
466|446 10.237
A11.
463|444 8.408
A12.
462|444 9.183
Χωριό βαρβάρων
447|511 10.237
Χωριό βαρβάρων
446|510 10.237
Χωριό βαρβάρων
445|509 10.237
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Co-Played by:
Wass Up


SOL
BOXEUR
FAPELΗ νικη ειναι μονοδρομος

Επιτεύγματα Νίκης
Απόρθητος

Σαν αμυνόμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 53.

Απόρθητος

Σαν αμυνόμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 72.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 35 με τη Φυλή RESURRECTION.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 43 με τη Φυλή Redemption.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 44 με τη Φυλή Boxeur des Rules.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 46 με τη Φυλή Ο ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 53 με τη Φυλή La Casa De Papel.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 72 με τη Φυλή Boxeur Des Rules.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 71 με τη Φυλή ΦΙΛΑΚΙΑ ΑΓΚΑΛΙΤΣΕΣ ΛΕΜΟΝΙ.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 76 με τη Φυλή NO NAME..

 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 86