Χάρτης Κατάταξη

*Brat Za Brata*

*Brat Za Brata*
Πόντοι:865.064
Θέση:8
Νικημένοι αντίπαλοι: 3.862.212 (12.)
Φυλή: PreLo


Χωριά (93) Συντεταγμένες Πόντοι
#23 Αρχάγγελος
555|491 9.481
#41 Το Μανιτάρι
535|481 9.142
Mur 1
528|533 9.809
Mur 10
530|539 9.809
Mur 11
529|533 9.869
Mur 12
546|530 9.809
Mur 13
544|532 9.859
Mur 14
545|533 9.809
Mur 15
533|530 9.809
Mur 16
541|500 9.809
Mur 17
532|532 9.809
Mur 18
539|504 9.809
Mur 19
532|531 9.809
Mur 2
528|522 9.959
Mur 20
539|502 9.809
Mur 21
542|500 9.809
Mur 22
540|500 9.809
Mur 23
534|533 9.809
Mur 24
539|536 9.809
Mur 25
535|534 9.809
Mur 26
542|503 9.809
Mur 27
543|504 9.639
Mur 28
543|501 9.809
Mur 29
554|492 9.896
Mur 3
526|546 9.934
Mur 30
535|539 9.562
Mur 31
548|531 9.221
Mur 32
579|515 9.882
Mur 33
575|517 9.896
Mur 34
564|529 9.851
Mur 35
501|517 9.809
Mur 36
536|527 9.809
Mur 37
542|534 6.047
Mur 38
546|526 9.809
Mur 39
549|527 9.415
Mur 4
531|538 9.809
Mur 40
531|537 8.318
Mur 41
527|534 9.625
Mur 42
529|530 9.601
Mur 43
529|539 8.277
Mur 44
547|527 9.809
Mur 45
558|493 8.935
Mur 46
547|526 9.809
Mur 47
549|494 9.809
Mur 48
560|497 7.297
Mur 49
524|449 9.809
Mur 5
537|534 9.809
Mur 50
537|535 7.755
Mur 51
529|450 9.809
Mur 52
526|445 9.809
Mur 53
523|442 9.809
Mur 54
519|445 9.809
Mur 55
518|480 9.809
Mur 56
519|483 9.809
Mur 57
523|484 9.809
Mur 58
522|487 9.809
Mur 59
519|481 9.809
Mur 6
522|535 9.914
Mur 60
512|562 9.809
Mur 61
514|561 10.121
Mur 62
517|567 9.809
Mur 63
545|525 9.851
Mur 64
519|480 9.345
Mur 65
522|485 9.809
Mur 66
519|487 8.057
Mur 67
521|494 9.809
Mur 68
523|495 9.809
Mur 69
521|487 9.231
Mur 7
532|539 9.851
Mur 70
520|487 9.809
Mur 71
521|492 9.809
Mur 72
516|555 4.549
Mur 73
518|567 9.809
Mur 74
537|533 4.556
Mur 75
538|535 6.456
Mur 76
538|533 9.809
Mur 77
512|572 9.037
Mur 78
513|571 9.809
Mur 79
565|503 4.300
Mur 8
532|543 9.809
Mur 80
565|502 9.882
Mur 81
505|473 9.914
Mur 9
532|530 9.809
Tirion
510|493 9.465
βαρβαροι01
475|476 9.306
βαρβαροι05
475|474 9.179
Χωριό βαρβάρων
518|496 9.880
Χωριό βαρβάρων
529|493 5.758
Χωριό βαρβάρων
518|497 9.914
Χωριό βαρβάρων
524|492 5.642
Χωριό βαρβάρων
520|497 10.068
Χωριό βαρβάρων
535|499 9.163
Χωριό βαρβάρων
532|496 9.141
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
construction Under Construction construction

Ημερήσια επιτεύγματα
7x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 27.08.2023 (71.903 μονάδες)


7x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 05.09.2023 (40.933.638 πόροι)


1x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 17.08.2023 (6.883 χωριά)


2x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 07.08.2023 (4 χωριά)


 
Επιτεύγματα μάχης
Λεηλατητής (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Λεηλάτησε πόρους από άλλα χωριά 10.000 φορές.


Ληστής (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Λεηλάτησε συνολικά 100.000.000 πόρους.


 
Επιτεύγματα ανάπτυξης
Άρχοντας της ηπείρου (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Φτάσε στους κορυφαίους 1 μιας ηπείρου!


Έμπορος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αντάλλαξες πόρους χρησιμοποιώντας την αγορά 1.000 φορές.


Επίπεδο Paladin (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αναβάθμισε τον Paladin σου στο επίπεδο 30.


 
Διάφορα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 13)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 13 χρόνια.


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 86

Κόσμος 82